Friday, July 24, 2015

९० सालको भुइचालो-- ब्रम्ह शम्सेर 1990 Earthquake by Brahma Shamser's Book

इन्टरनेट मा खोज्दा खोज्दै यो बहुमुल्य किताब पाए.. कसले तयार गर्यो थाहा भएन.. जसले तयार गरे नि उसलाई साधुबाद !!!